Novi Sad


Novi Sad, kao naš rodni grad, nama je najlepši grad.

Na mapi koju je napravio Gerhard Mercator u 16. veku, na mestu današnjeg Novog Sada, postojalo je naselje koje se zvalo Bistriz. U svom dnevniku o putovanju niz reku Dunav, Hans Christian Andersen spominje Novi Sad kao „grad na vodi“.

Novi Sad je „nikao“ na plodnoj zemlji, duž mosta preko tvrđave, pre nekih tri stotine godina. Prvog februara 1748. godine, austro-ugarska carica Marija Terezija dodelila je Novom Sadu status kraljevskog grada. Tada je Novi Sad dobio svoje današnje ime. U to vreme, nijedan čovek sa Fruške Gore nije smeo da se oženi ako nije posadio novu sadnicu (srpski: sadnica = sad, nova = novi).

Područje grada obuhvata oko 130 kvadratnih kilometara i ima 235.000 stanovnika. Prva trajektna (splav) koja je povezivala Novi Sad i Petrovaradin postavljena je 1213. godine, a poslednja 1999. Novi Sad pridaje veliki značaj svojim mostovima. Između 1720. i 1920. godine izgrađeno je 134 pontonskih mostova. Istorija ovih mostova je posebna priča, priča tako posebna da je Novi Sad ponekad nazivan „gradom gde reka teče iznad mostova“.